Skip to main content
Lothar Seifert Double Bass Bow Full
Lothar Seifert Double Bass Bow Head
Lothar Seifert Double Bass Bow Head 2
Lothar Seifert Double Bass Bow Head 3
Lothar Seifert Double Bass Bow Frog

    Lothar Seifert 低音提琴弓

    這把出色的 Lothar Seifert 低音提琴弓於 1970 年在德國布本羅伊特製造。這是一個帶有優質伯南布科木與鑲上精美銀片的例子。 此弓顯然是受到法國製造商Joseph Arthur Vigneron的啟發。它擁有低調的弓尾庫和優雅弓尖的部分。 包括弓眼在內的長度為 68.2 厘米,重量為 133 克。

    如有興趣查看低音提琴弓或了解更多詳情: